2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

მზადება BARTA 2024 -სთვის: ჟიურის უკუკავშირი და მასტერკლასი მდგარდობის ანგარიშგების შედგენაზე

მსოფლიო ბანკი, ბუღალტრული რეფორმის  ბენეფიციართა ფონდთან (RSF) პარტნიორობით, 2024 წლის კონკურსს საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) გახსნილად აცხადებს. ბარტას დაჯილდოვების ცერემონიალი მიმდინარე წლის დეკემბერში გაიმართება. BARTA 2019 წელს ევროკავშირის და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დაარსდა. ამ ყოველწლიური კონკურსის ჩატარება, უკვე ღირებულ ტრადიციად იქცა, ვინაიდან მისი მიზანია ქართული კომპანიების  ანგარიშგების და გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება ევროპული და გლობალური კონტექსტის გათვალისწინებით. 

იმისათვის, რომ BARTA 2024 –ზე ანგარიშგებების ხარისხი კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს,  ღონისძიების ორგანიზატორები, წინა წლის გამოცდილების გაზიარების მიზნით, სამიზნე აუდიტორიისთვის, კერძოდ სდპ და პირველი კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისათვის (BARTA-ს პოტენციური და არსებული მონაწიეებისთვის), საინფორმაციო შეხვერდას გამართავს, რომელიც BARTA 2023 -ის კონკურსის ძირითადი მიგნებებს აუდიტორიას გაუზიარებს ასევე, დამსწრე პირებს მიეცემათ შესაძლებლობა ჟიურის დაუსვან შეკითხვები ცოცხალ რეჟიმში. რაც მათ დაეხმარება, აიმაღლონ BARTA-ს ქულები მომავალ კონკურსზე და ჯილდოს მიღების შანსები გაზარდონ.

ღონისძიება მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა კონკურსთან დაკავშირებული დეტალების გაცნობა. ასევე ლატვიელი მდგრადობის ანგარიშგების ექსპერტი დამსწრე აუდიტორიას ხარისხიანი მდგარდობის ანგარიშგების მომზადების მასტერკლასს ჩაუტარებს. . 

ღონისძიება მიმდინარე წლის 14 ივნისს, ფიზიკურ სივრცეში გაიმართება, იხილეთ დღის წესრიგი. 

შეხვედრა განკუთვნილია „საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის ჯილდოს, BARTA-ს“ კონკურსში მონაწილე და მონაწილეობის მიღების მსურველი პირველი კატეგორიის კომპანიების/ჯგუფებისთვისა და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისთვის, მონაწილეობისათვის, აუცილებელია შეავსოთ სარეგისტრაციო ბმული.


აქვე, აღსანიშნავია, რომ 2023 წლიდან BARTA გაფართოვდება და უკვე პირველი კატეგორიის კომპანიებისთვის და ჯგუფებისთვის, ისევე როგორც საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე ყველა პირისთვის (სდპ), რომელთა შორის არიან A და B სალისტინგო კატეგორიებში შემავალი ყველა კომპანია. 

კომპანიების განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 31 ოქტომბერი.

ამასთან წელს, კომპანიების ყოველ ძირითად კატეგორიას დაემატება „საუკეთესო მდგრადობის ანგარიშის ჯილდო“,  რომლის მიზანია მდგრადობის ანგარიშგების, განსაკუთრებით ევროკავშირში, სწრაფი განვითარების წარმოჩენა. ღონისძიების ორგანიზატორების მოლოდინით, წარმოდგენილი ანგარიშგებები დადგენილი საერთაშორისო ჩარჩოს გამოყენებით მომზადდება, როგორიცაა ევროპის მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები (ESRS).