2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა 2023 წლის საქმიანობის ანგარიში ვებგვერდზე გამოაქვეყნა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ვებგვერდზე 2023 წლის ანგარიში განათავსა. 

სამსახურის 2023 წლის საქმიანობის ანგარიშში ასახულია, როგორც მთლიანად ორგანიზაციის მიღწევები, ასევე მისი თითოეული მიმართულების მიხედვით დასახული მიზნებისა და შედეგების შესახებ ინფორმაცია, სტატისტიკური მონაცემები, საერთაშორისო თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითები, სამომავლო გეგმები და სხვა.

„რეფორმას, რომლისაც გვჯერა, ერთად ვქნით, შესაბამისად, ამ პროცესში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანისთვის მინდა მადლობა გადავუხადო თითოეულ მხარეს, სამსახურის მთლიან გუნდს, რომელიც დაუღალავ შრომას დებს პროცესში და საბჭოს, რომელიც სამსახურს ღირებულ მხარდაჭერას უწევს, ასევე მხარდამჭერებს და დაინტერესებულ მხარეებს, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, პარტნიორებსა და დონორ ორგანიზაციებს, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე.

2024 წელი აქტიურად დაიწყო, რაც მნიშვნელოვანია რეფორმის პროგრესისთვის. ჩვენი გუნდი მოქნილად და ეფექტურად მუშაობას აგრძელებს დასახული მიზნების შესასრულებლად“ - სამსახურის უფროსი, დავით მჭედლიძე