2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

მონიტორინგის და მოკვლევის ძირითადი ასპექტები" - სამსახური დოკუმენტის განახლებულ გამოცემას აქვეყნებს

სამსახური (SARAS) აუდიტორული ფირმების, აუდიტორების და სხვა დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ, "მონიტორინგისა და მოკვლევის ძირითადი ასპექტების" შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს. დოკუმენტში ასახულია ინფორმაცია მონიტორინგთან/მოკვლევასთან დაკავშირებული პროცესის მთლიან ციკლზე, დაწყებიდან საბოლოო შედეგების რეესტრში ასახვამდე.