2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის ბუღალტრული აღრიხვისა და ანგარიშგების ზედამხედველობის დეპარტამენტმა, III და IV კატეგორიის საწარმოებისთვის, საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა ანგარიშვალდებული პირებისთვის, ანგარიშგების პროცესის გამარტივება, იმ საკითხების განხილვისა და რეკომენდაციების გაცემის გზით, რომელიც მნიშვნელოვანი და ღირებული იქნება ხარისხიანი ანგარიშების მომზადებისთვის და ხელს შეუწყობს დროული წარდგენის დინამიკას.

ღონისძიებაზე, სამსახურის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს ანგარიშგების წარდგენის დროულობის მნიშვნელოვნებასა და პროცესზე, ხშირად დაშვებულ შეცდომებზე და სხვა, წარდგენის პროცესთან დაკავშირებულ, აქტუალურ საკითხებზე (იხ. პრეზენტაცია)

შეგახსენებთ, 2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე ანგარიშგების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესი დაიწყო და მიმდინარეობს უწყვეტად!

ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე, ანგარიშგების პორტალზე.

ანგარიშგებების დროულობა უაღრესად მნიშვნელოვანია კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის.

არ დაელოდოთ მონაცემების ატვირთვის საბოლოო ვადას, ანგარიშგების დროული წარდგენით თქვენს ორგანიზაციას უქმნით სანდო და გამჭვირვალე იმიჯს, ეხმარებით ინვესტორების მოძიებაში და ზრდით საბანკო სექტორთან საიმედო პარტნიორობის პოტენციალს.