2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკისა და IFC-ს თანამშრომლობით გამართული, მდგრადი დაფინანსების ფორუმის პანელური დისკუსიის მომხსენებელია

სამსახურის უფროსი, დავით მჭედლიძე, საქართველოს ეროვნული ბანკისა და IFC-SBFN-ის მდგრადი დაფინანსების ფორუმის პანელური დისკუსიის მომხსენებელი გახლდათ. წელს ფორუმს 15 ქვეყნიდან 200-ზე მეტი მონაწილე დაესწრო, მათ შორის ევროკავშირისა და SBFN-ის წევრი ქვეყნებისა და ცენტრალური ბანკების მაღალი რანგის წარმომადგენლები, ადგილობრივი ფინანსური ინსტიტუტები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები, უნივერსიტეტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები. ღონისძიება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა, ეკატერინე მიქაბაძემ გახსნა. 
 
სამსახურის უფროსმა, თავის სიტყვაში, ყურადღება გაამახვილა გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი ESG ანგარიშგებასა და საჯაროობაზე. მან ასევე საზოგადოებას გააცნო სამსახურის სამომავლო გეგმები, რომელიც მოიცავს ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფის მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტების რუკის (roadmap) (EFRAG CSRS)-ის თარგმნასა და სამსახურის ვებ გვერდზე გამოქვეყნებას, ასევე ცნობიერების ამაღლების კამპანიის ჩატარებას, როგორც ცენტრალურ, ისე ეროვნულ დონეზე. 

გარდა ამისა, ფორუმზე დისკუსიები გაიმართა მდგრადი დაფინანსების ჩარჩოს შემუშავების მიმართულებით არსებული გამოცდილების შესახებ. მონაწილეებმა ასევე განიხილეს ამ მიმართულებით არსებული უახლესი მოვლენები და გამოწვევები, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში. დისკუსიები მოიცავდა ისეთ თემებს, როგორიცაა მარეგულირებლებისა და ბაზრის მონაწილეების მიერ ESG და კლიმატთან დაკავშირებული რისკების მართვა, ტაქსონომიების როლი მდგრადი დაფინანსების უზრუნველყოფაში და გამჟღავნებისა და გამჭვირვალობის მნიშვნელობა. გარდა ამისა, დისკუსიების დროს საუბარი შეეხო კერძო სექტორის პერსპექტივებს მდგრად დაფინანსებასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და შესაძლებლობების შესახებ. ამ მიმართულებით მონაწილეებმა აუდიტორიას თავისი სამომავლო გეგმები და პროექტებიც გაუზიარეს.

როგორც IFC-ის რეგიონულმა მენეჯერმა სამხრეთ კავკასიაში ივანა ფერნანდეს დუარტემ აღნიშნა, მდგრად გადაწყვეტილებებს მილიარდობით დოლარის ღირებულების ინვესტიციები სჭირდება და ფინანსურ სექტორს გადამწყვეტი როლი აქვს მათ მოზიდვაში.