2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” საქართველოს კანონის ფარგლებში, ანგარიშვალდებული პირებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

შეხვედრაზე სამსახურის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესის“ შესახებ ისაუბრეს და შეხვედრის მონაწილეების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხეს. 

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეს:
კანონიერ ძალაში შევიდა ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის მფლობელობისა და კონტროლის (მმართველობის) სტრუქტურის შესწავლის და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის წესი.