2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტმა სტრასბურგში, Moneyval რიგით 66-ე პლენარული სხდომაში მიიღო მონაწილეობა

მიმდინარე წლის 13-15 დეკემბერს, სამსახურის, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის დეპარტამენტმა საფრანგეთის ქალაქ სტრასბურგში, ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტის (Moneyval) რიგით 66-ე პლენარული სხდომაში მიიღო მონაწილეობა.

სამსახურის ხსენებულ ღონისძიებაში ჩართულობა, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე სიახლეებისა და არსებული გამოწვევების გაზიარების კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს  წარმატებით შესრულდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე-19 მუხლის მითითებები ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის. 

Moneyval-ის მიზანია მისი წევრი ქვეყნებისთვის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური სისტემების ჩამოყალიბება და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვის უზრუნველყოფა. 

ინტენსიური შეხვედრების ფარგლებში, სხვა საკითხებთან ერთად, განხილულ იქნა აზერბაიჯანის, კვიპროსის, მონტენეგროს, ჩეხეთის, ლიეტუვას და სლოვენიას მეხუთე რაუნდების შეფასებები და შეფასების მეექვსე რაუნდთან დაკავშირებული საკითხები.