2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

"ფასს სტანდარტები, ფასს სტანდარტი და მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები" - სამსახური საინფორმაციო შეხვედრას მართავს

22 ნოემბერს, 13:00 საათზე, სამსახური, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდთან (IFRS Foundation) თანამშრომლობით, ყოველწლიურ ღონისძიებას წელს მეშვიდედ მართავს, ბუღალტრებისა და აუდიტორებისათვის, ასევე სდპ, I და II კატეგორიის საწარმოებისთვის.  შეხვედრის თემებია: ფასს სტანდარტები, ფასს სტანდარტების განახლებები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტები.

სამსახურთან ერთად, შეხვედრის მომხსენებელი იქნებიან ჯონათან ლაბრი ფასს ფონდის კავშირებისა და ინტეგრირებული ანგარიშგების მიმართულების ხელმძღვანელი და ენ ტარკა, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრი, რომლებიც მონაწილეებს გააცნობენ როგორც ფასს სტანდარტებსა და მსს ფასს სტანდარტში, ასევე მმართველობის ანგარიშგების სფეროებში დაგეგმილი ცვლილებებსა და სიახლეებს. 

ღონისძიებაზე, მონაწილეებს საშუალება მოგეცემათ უშუალოდ ფასს ფონდის წარმომადგენლებისგან მიიღოთ კომპეტენტური პასუხები თქვენთვის  საინტერესო საკითხებზე.

ყოველწლიური ღონისძიების მიზანია საწარმოთა დროული და სიღრმისეული ინფორმაციის მიწოდება დარგში არსებულ სიახლეებთან დაკავშირებით, რაც თავის მხრივ მათ დაეხმარებათ ანგარიშგების ხარისხის ზრდაში. 

ღონისძიება ონლაინ ფორმატში გაიმართება, დასასწრებად, გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

ღონისძიების დღის წესრიგი.