2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა ანგარიშვალდებული პირებისთვის, განგრძობითი განათლებით, ასევე განგრძობითი განათლების მომსახურების მიწოდებით დაინტერესებულთათვის საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

სამსახურის მიერ ონლაინ ფორმატში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაზე განხილულ იქნა სამსახურის მიერ, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით განგრძობითი განათლების საკითხზე შემუშავებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, რასთან დაკავშირებითაც სამსახურის შესაბამისი მიმართულების გუნდმა ანგარიშვალდებულ პირებს, განგრძობითი განათლებით, ასევე განგრძობითი განათლების მომსახურების მიწოდებით დაინტერესებულ პირებს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა. 

შეხვედრა ინტერაქციული ხასიათის იყო, მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცათ მათთვის საინტერესო კითხვებზე უშუალოდ სამსახურის გუნდისგან მიეღოთ პასუხები.

 

იხილეთ, საინფორმაციო მასალა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით განგრძობითი განათლების საკითხზე შემუშავებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ