2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური, ანგარიშვალდებულ სუბიექტებთან ანგარიშგების წარდგენის თაობაზე, კომუნიკაციის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს

სამსახური ანგარიშვალდებულ სუბიექტებთან, ანგარიშგების წარდგენის თაობაზე, სხვადასხვა საკომუნიკაციო პლატფორმასა და რესურსს იყენებს. 

გაეცანით და თვალყური ადევნეთ საწარმოს ინტერესის გათვალისწინებით სამსახურისა და სუბიექტს შორის კომუნიკაციის საინფორმაციო პლატფორმებს!
შეგახსენებთ, ანგარიშგების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესი მიმდინარეობს უწყვეტად.

სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე, ანგარიშგების პორტალზე  https://rms.reportal.ge/

ანგარიშგების დროული წარდგენით თქვენს ორგანიზაციას უქმნით სანდო და გამჭვირვალე იმიჯს, ეხმარებით ინვესტორების მოძიებაში და ზრდით საბანკო სექტორთან საიმედო პარტნიორობის პოტენციალს.