2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის უფროსი, რეგიონის უმსხვილესი ბიზნეს ფორუმის „Uniting Business Europe“ - ის პანელური დისკუსიის მომხსენებელია

საერთაშორისო კონფერენციას „Uniting Business Europe“ რეგიონული ფოკუსი ჰქონდა, მან ერთ სივრცეში გააერთიანა მაღალი რგოლის აღმასრულებლები, როგორც საჯარო, ისე ბიზნეს სექტორიდან და კორპორაციებიდან, მათ შორის მდგრადობის ექსპერტები და გაეროს გლობალური შეთანხმების ადგილობრივი ქსელების წარმომადგენლები ევროპის 30 ქვეყნიდან, ჩრდილოეთ ამერიკიდან  და ცენტრალური აზიიდან. 

ღონისძიებას სამსახურის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სამსახურის უფროსი, კონფერენციის პანელური დისკუსიის „ხვალინდელი დღის გადაფასება: ESG და ევროკავშირის მარეგულირებელი ცვლილებები ფოკუსში“ მომხსენებელი გახლდათ. მისი აღნიშვნით, ევროიტეგრაციის გზაზე საქართველო ფეხს უწყობს საერთაშორისო გამოწვევებს. სამსახური, როგორც სტანდარტის შემქმნელი/დამდგენი ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას და ორგანიზაციების ხსენებულ სტანდარტებთან ადაპტაციის პროცესში ხელშეწყობას ისახავს მიზნად, რათა მათ შეძლონ შესაბამისი ხარისხის ანგარიშგებების მომზადება და წარდგენა.

კონფერენციაზე მდგრადი განვითარების მიზნებთან მიმართებით რეგიონის პროგრესი შეფასდა, ასევე გაანალიზდა არსებული გამოწვევები გლობალური ტენდენციებისა და 2030 წლის მიზნების მიღწევისთვის საჭირო ინსტრუმენტების იდენტიფიცირებისთვის. 

კონფერენცია „Uniting Business Europe“ გაეროს გლობალური შეთანხმებისა და გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის,  ევროპულ და ადგილობრივ ქსელებთან თანამშრომლობით გაიმართა.