ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

„ანგარიშგების წარდგენის პროცესი და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაცია“ - სამსახურმა თბილისსა და თელავში ორი ღონისძიება გამართა

ფინანსთა სამნისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა 5 და 6 ივლისს, ქ. თბილისსა და თელავში ღონისძიებები გამართა, თემაზე: „ანგარიშგების წარდგენის პროცესი და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაცია“.

ღონისძიებაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა ანგარიშგების წარდგენის პროცესზე, ხშირად დაშვებულ შეცდომებსა და ბუღალტრების/საბუღალტრო ფირმების რეესტრებში რეგისტრაციაზე ისაუბრეს. შეხვედრების დასკვნით ნაწილში მათ ასევე აუდიტორიისთვის აქტუალურ კითხვებს უპასუხეს.

 

 

გაცნობებთ, რომ ანალოგიური ღონისძიება კიდევ 4 ქალაქში გაიმართება: 

 


აღნიშნული ქალაქები გამოკითხვის შედეგად იქნა შერჩეული.