ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის წარმომადგენლები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური ჯგუფის მე-8 სხდომაზე იმყოფებოდნენ

29 ივლისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური ჯგუფის - „სამრეწველო და საწარმოების პოლიტიკა და სამთო-მოპოვებითი საქმიანობა; ტურიზმი; სამრეწველო და საწარმოების პოლიტიკა; კორპორაციული სამართალი და კორპორაციული მმართველობა; მომხმარებელთა პოლიტიკა; საგადასახადო პოლიტიკა“ რიგით მერვე სხდომაზე იმყოფებოდნენ. 

სხდომის მიზანი ზემოაღნიშნულ სფეროებში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეფასება გახლდათ. 

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის მხარეს წარუდგინეს ინფორმაცია აღრიცხვა-ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ, ისაუბრეს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე, 2022 წლის შედეგებზე და ყურადღება 2023 წლის მთავარ გამოწვევებზე გაამახვილეს. 

ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ფარგლებში, სამსახურის მხრიდან ვალდებულებების შესრულება და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული თანამშრომლობა ევროკავშირი-საქართველოს დარგობრივი თანამშრომლობის კომიტეტმა დადებითად შეაფასა.