ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის წარმომადგენლებმა III და IV კატეგორიის საწარმოთათვის გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

5 მაისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტერთა კლუბი ფორუმის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო სახის შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა.

შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო აუდიტორიის ინფორმირება შემდეგ საკითხებზე: რა ინფორმაციის წარდგენა ევალებათ, ხშირად დაშვებული შეცდომები და სხვა. პრეზენტაციის შემდგომ, სამსახურის წარმომადგენლებმა აუდიტორიისთვის აქტუალურ კითხვებს უპასუხეს.

დისტანციურ ღონისძიებას მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების 250-მდე ბუღალტერი დაესწრო. 

 

იხ. პრეზენტაცია.