2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა

20 აპრილს, ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს პროგრამის ფარგლებში („პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის“ (PGG III 2023-2027)) შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო. აღნიშნული პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი კორუფციის, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობაა. შესაბამისად, ის მეტად მნიშვნელოვანია სამსახურის განვითარებისთვის. 

შეხვედრა მიზნად ისახავდა PGG II-ის ძირითადი შედეგების განხილვას და PGG III-ით გათვალისწინებული პროექტების პრეზენტაციას. ამასთან, შეხვედრამ PGG III პროექტით დაინტერესებულ მხარეებს აზრთა გაცვლის შესაძლებლობა მისცა თავად პროექტის შესახებ.

პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობა კვლავ გრძელდება და მასთან დაკავშირებულ სიახლეებს სამსახური ვებგვერდზე განათავსებს.