2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა საბჭოს წევრებთან შეხვედრა გამართა

18 აპრილს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე, სამსახურის წარმომადგენლებმა საბჭოს განახლებულ შემადგენლობას, ანგარიშგება-აუდიტის რეფორმის ფარგლებში, ამ ეტაპისთვის არსებული გამოწვევები და სტრატეგიული მიზნები წარუდგინეს.

კერძოდ, სამსახურის წარმომადგენლებმა საბჭოს წევრებს ისეთ საკითხებთან დაკავშირებული გეგმები გაუზიარეს, როგორიცაა ევროკანონმდებლობასთან დინამიკური აპროქსიმაცია, ანგარიშგებების წარდგენის და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესება, ანგარიშგებების სრული გაციფრულება (XBRL სტანდარტი), ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში პროფესიის ჩართულობის უზრუნველყოფა, აუდიტორთა ხარისხობრივი შეფასების ახალ სისტემაზე გადასვლა და ა.შ.

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის მარტის თვეში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით, საბჭოს თავმჯდომარის რანგში საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე მირზა გელაშვილი, ხოლო ახალი წევრის რანგში, სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე, გიორგი თაბუაშვილი შემოუერთდნენ. სამსახური მიესალმება საბჭოს განახლებულ შემადგენლობას და ნაყოფიერ თანამშრომლობას უსურვებს. ასევე, გაწეული სამუშაოსთვის სამსახური მადლობას უხდის საბჭოს წინამორბედ თავმჯდომარეს, ბატონ ცოტნე ყავლაშვილს და წევრს, ბატონ ირაკლი თუთარაშვილს.