ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოების/ჯგუფების საყურადღებოდ

საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) საორგანიზაციო კომიტეტმა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდის (RSF) ხელშეწყობით, სდპ-სა და პირველი კატეგორიის საწარმოთათვის/ჯგუფებისთვის გამოკითხვა მოამზადა. 

მოცემული გამოკითხვა მიზნად ისახავს BARTA-ის კონკურსის შემდგომ განვითარებას და აგრეთვე ხელშეწყობის იმ მიმართულებების გამოვლენას, რაც საწარმოებს ანგარიშგების დახვეწაში დაეხმარება.

გამოკითხვა ჩატარდება კონფიდენციალურობის სრული დაცვით და მისი შედეგები აგრეგირებულად გასაჯაროვდება სამსახურის და BARTA-ის ვებგვერდებზე.


გთხოვთ მონაწილეობა მიიღოთ გამოკითხვაში შემდეგი ბმულის მეშვეობით: https://www.barta.ge/survey

მადლობას გიხდით მონაწილეობისთვის!

 

 

აქვე შეგახსენებთ, რომ BARTA 2019 წელს ევროკავშირის და მსოფლიო ბანკის  ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დაარსდა. კონკურსი მიზნად ისახავს საქართველო ბიზნესსა და ინვესტორებზე ორიენტირებული ქვეყანა გახდეს, რაც აუცილებელია მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად. დაჯილდოების ამოცანაა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის  ამოქმედების შემდეგ პერიოდში ანგარიშგების ახალ წესებთან შესაბამისობის წახალისება, კომპანიებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის ხელშეწყობა და კორპორაციული ანგარიშგების საერთო სტანდარტის გაუმჯობესება ინვესტორთა ნდობის მოსაპოვებლად, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე.