ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის წარმომადგენელი PCAOB-ის მიერ აშშ-ში გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებას დაესწრო

16-17 ნოემბერს, ვაშინგტონში, საჯარო კომპანიების აღრიცხვის ზედამხედველობის საბჭოს (PCAOB) ორგანიზებით, რიგით მეთოთხმეტე შეხვედრა გაიმართა, თემაზე: „აუდიტის რეგულირების საერთაშორისო ინსტიტუტი: სარბეინს-ოქსლის ოცი წელი და აუდიტის რეგულირების მომავალი“. შეხვედრა აუდიტის სფეროს საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი. აღსანიშნია, რომ კორონავირუსის პანდემიის შემდგომ, აღნიშნული ღონისძიება პირველად გაიმართა პირისპირ შეხვედრის ფორმატში. მას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო.

PCAOB-მა აუდიტის რეგულირების საერთაშორისო ინსტიტუტი 2007 წელს დააარსა. ინსტიტუტის მეშვეობით, სფეროს საზედამხედველო ორგანოები, რომლებისთვისაც ინვესტორების ინტერესების დაცვა და აუდიტის ხარისხის ამაღლება ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს, PCAOB-ის არსებულ მიდგომებს, სფეროში არსებულ ახალ გამოწვევებს ეცნობიან და გამოცდილებას იზიარებენ. 

მიმდინარ წელს, შეხვედრა ისეთი საკითხების მიმოხილვას დაეთმო, როგორიცაა აუდიტის სფეროში წარმოქმნილი გამოწვევები და შესაძლებლობები, ინვესტორების პერსპექტივები, აუდიტის ზედამხედველობა არასტაბილურ გარემო პირობებში, ფასიანი ქაღალდების კომისიის მნიშვნელოვანი სიახლეები და სხვ. დამსწრეები ასევე PCAOB-ის სიახლეებს გაეცნენ სტანდარტების დადგენის მიმართულებით.  

შეხვედრის ფარგლებში PCAOB-ის წევრების მონაწილეობთ პანელური დისკუსიაც გაიმართა. მონაწილეებმა აუდიტის ზედამხედველობის დღევანდელი მდგომარეობა და სამომავლო გეგმები მიმოიხილეს.