სამსახურის წარმომადგენელმა III-IV კატეგორიის საწარმოთათვის განკუთვნილ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

29 სექტემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა ბუღალტერთა კავშირის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა.

შეხვედრა ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვას დაეთმო. სამსახურის წარმომადგენელმა ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებულ აქტუალურ კითხვებს უპასუხა. ღონისძიებას 150-მდე ბუღალტერი დაესწრო.

 

 


* შეგახსენებთ, რომბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებსაქართველოს კანონის თანახმად, სუბიექტები წლიურ ანგარიშგებას ანგარიშგების პორტალზე წარადგენენ არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა. თუმცა, ვინაიდან, მიმდინარე წელს, 1 ოქტომბერი არასამუშაო დღეა, 2021 წლის საანგარიშგებო პერიოდის წლიური ანგარიშგების წარდგენა საწარმოებს შეუძლიათ არაუგვიანეს 3 ოქტომბრისა.