„მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების საჭიროებების კვლევა საბუღალტრო სერვისებთან და ბიზნესკონსულტაციებთან წვდომის თვალსაზრისით“ - სამსახურის ვებგვერდზე ახალი კვლევა განთავსდა

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, CRRC-მა საქართველოში კვლევა ჩაატარა - „მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების საჭიროებების კვლევა საბუღალტრო სერვისებთან და ბიზნესკონსულტაციებთან წვდომის თვალსაზრისით“. კვლევის მიზანი იყო მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების მოსაზრებების გარკვევა საბუღალტრო სერვისების საჭიროებასთან დაკავშირებით. კვლევა ასევე გვიჩვენებს, თუ როგორ აღიქვამენ კომპანიები საბუღალტრო ფირმებისგან მიღებულ კონსულტაციებს.

აღნიშნული კვლევა სამსახურის ვებგვერდზე, კვლევების რუბრიკაში განთავსდა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი.