ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა ხშირად დასმული კითხვების გვერდი განაახლა

ცხელ ხაზსა და ელ. ფოსტაზე შემოსული კითხვების შესაბამისად, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ხშირად დასმული კითხვების გვერდი განაახლა. 

ასევე გაცნობებთ, რომ ანგარიშგების პროცესის გამარტივებისთვის, სამსახური, წარდგენის პროცესთან დაკავშირებულ ყველაზე აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ვიდეოინსტრუქციას ამზადებს და ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელებში (Facebook, Linkdin, Youtube) ათავსებს. 

თუ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია არ არის ასახული „ხშირად დასმულ კითხვებსა“ და ვიდეოინსტრუქციებში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე ან მოგვწეროთ შემდეგი ბმულის მეშვეობით: https://saras.gov.ge/ms/