2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

მსოფლიო ბანკმა ROSC-თან დაკავშირებით მორიგი შეხვედრა გამართა

12 სექტემბერს, მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, მორიგი ღონისძიება გაიმართა კორპორაციული მართვის სტანდარტებისა და კოდექსების დაცვის შესახებ ანგარიშთან (ROSC) დაკავშირებით. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები, დარელ სკოტი, ფასს სტანდარტების შემმუშავებელი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრი, გარიკ სერგეიანი მსოფლიო ბანკის ფინანსური მართვის უფროსი სპეციალისტი, ჯონათან ჰუპერი, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მენეჯმენტის კონსულტანტი, ირინა გორდელაძე, მსოფლიო ბანკის მმართველობის უფროსი კონსულტანტი და სხვები. სამსახურის წარმომადგენლებმა კორპორაციული მართვის სტანდარტებისა და კოდექსების დაცვის შესახებ ანგარიშთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებზე მიიღეს პასუხები. 

შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის მხარდაჭერით, მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში მომზადებული ახალი ანგარიში სტანდარტების და კოდექსების შესრულების (ROSC) შესახებ, ქართული კომპანიების კვლევას ემყარება. ამასთან, როგორც ანგარიში მიუთითებს, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედების შემდეგ, საქართველოს ნორმატიულმა და სამართლებრივმა ბაზამ კორპორაციულ მართვასთან დაკავშირებით სრული ტრანსფორმაცია განიცადა და ახლა შესაბამისობაშია კარგ პრაქტიკასთან.