2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ანგარიშგების პორტალს ახალი ჩანართი - ვიდეო ბლოგი დაემატა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიშგების პორტალს (reportal.ge) ახალი ჩანართი - ვიდეო ბლოგი დაემატა. 

ვიდეო ბლოგი ანგარიშგების წარდგენის პროცესთან დაკავშირებულ ინსტრუქციებსა და სხვა საინფორმაციო ვიდეოებს მოიცავს, როგორიცაა აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმის სარგებელი, მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, პასუხი ხშირად დასმულ კითხვებზე და სხვ.