2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სომხეთის დელეგაციასთან შეხვედრა გაიმართა

8 ივლისს, კერძო სექტორის ფინანსურ ანგარიშგებასთან და აუდიტთან დაკავშირებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში სომხეთის დელეგაციასთან გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც სომხეთის ფინანსთა მინისტრი, ტიგრან ხაჩატარიანი და სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის თავმჯდომარე, რუსტამ ბადასიანი ესწრებოდნენ. შეხვედრაში მონაწილეობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმაც მიიღეს. მათ ისაუბრეს სამსახურის და რეფორმის შესახებ და უპასუხეს დასმულ კითხვებს.

შეხვედრის ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლებმა სომეხ კოლეგებს გაუზიარეს ინფორმაცია ისეთი საკითხების შესახებ, როგორიცაა სამსახურის სტრუქტურა, საბჭოს მოწყობა, რეესტრების მართვა, აუდიტის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, ანგარიშგების წარდგენა, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა და ა.შ.