ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

2022 წლის საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს კონკურსი გახსნილად გამოცხადდა

16 მარტი, 2022 - ევროკავშირი და მსოფლიო ბანკი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან თანამშრომლობით (RSF) 2022 წლის კონკურსს საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) გახსნილად აცხადებენ. გამარჯვებულთა გამოვლენა მოხდება 2022 წლის დეკემბერში. ეს ყოველწლიური კონკურსი საქართველოში კორპორაციული სფეროს მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. აღნიშნული კონკურსი განაგრძობს ქართულ კომპანიებში მაღალი ხარისხის ანგარიშგებისა და გამჭვირვალობის  წახალისებას. BARTA 2019 წელს ევროკავშირის და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დაარსდა და მდგრადი ანგარიშგების დანერგვის მიმართულებით გადადგმული სწრაფი ნაბიჯების პირობებში, ამ ჯილდოს წელს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება. 2021 წლის აპრილში ევროკომისიამ კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივის (CSRD) ინიცირება განახორციელა ევროკავშირის მდგრად ეკონომიკაზე გადასვლის ღონისძიებების მხარდასაჭერად. შედეგად მდგრადი ანგარიშგება ევროკავშირში ისეთივე მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს, როგორიც ფინანსურ ანგარიშგებას უკავია. ფასს სტანდარტების ფონდმა გლობალურ დონეზე შექმნა მდგრადი ანგარიშგების საერთაშორისო საბჭო, რომლის მიზანია შეიმუშაოს მდგრადი ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები. 

წლევანდელი BARTA ღიაა საჯარო დაინტერესების მქონე ყველა პირისთვის, რომელთა შორის არიან A და B სალისტინგო კატეგორიებში შემავალი კომპანიები, ბანკები, სადაზღვევო კომპანიები და ა.შ. ბირჟის ლისტინგში შემავალი ყველა კომპანია ავტომატურად მიიღებს მონაწილეობას შეფასებაში შესაფერისობის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, რაც გულისხმობს აუდიტის უპირობო დასკვნას და კომპანიის კატეგორიისთვის სავალდებულო ყველა ანგარიშგების შესაბამისი ვადების დაცვით წარდგენას. საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე სხვა პირებს, სავაჭროდ დაშვებული ფირმების ჩათვლით,  თვითწარდგენა დასჭირდებათ. 

კომპანიების თვითწარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 31 ოქტომბერი.

BARTA-ს ეტაპობრივი განვითარების და მდგრადი ანგარიშგების დანერგვის მნიშვნელობის მაჩვენებელია 2022 წლის კონკურსში მდგრადი ანგარიშის ორი ნომინაციის დამატება. ანგარიშები უნდა მომზადდეს საყოველთაოდ აღიარებული საფუძვლების გამოყენებით, როგორიცაა წლიური ანგარიშის ნაწილის სახით წარმოდგენილი გლობალური ანგარიშგების ინიციატივა

დამატებითი ინფორმაციის გასაცნობად საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) შესახებ გადადით ბმულზე.