ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

24 მარტს, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ - ფარგლებში  სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უფროსი ექსპერტი ჰენდრიკუს ვან ბოქსმირი და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის უფროსი ექსპერტი იგორის კრეცკოვსკისი დაესწრნენ. 

მხარეებმა ისეთი საკითხები მიმოიხილეს, როგორიცაა: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების სექტორული რისკები; შიდა კონტროლის მექანიზმები; რისკზე დამყარებული მიდგომა; ბუღალტერთა საეჭვო საქმიანობის ინდიკატორები; თანამშრომლობა და კომუნიკაცია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და სამსახურის წინაშე ანგარიშვალდებულ პირებს შორის; სამსახურის წინაშე ანგარიშვალდებული პირების თვითკონტროლი, სანქციები და აღსრულების მექანიზმები.

პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობა კვლავ გრძელდება და მასთან დაკავშირებულ სიახლეებს სამსახური ვებგვერდზე განათავსებს.