ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის საბჭოს წევრმა უკრაინის აუდიტორთა გაერთიანების საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა

22 თებერვალს, უკრაინის აუდიტორთა გაერთიანებამ, 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, საერთაშორისო კონფერენცია გამართა, თემაზე: „აუდიტი და ცვლილებები პროფესიაში: პრაქტიკა და პროფესიის პასუხი ახალ გამოწვევებზე“. 

კონფერენცია აუდიტის სფეროსთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების მიმოხილვას დაეთმო. მომხსენებლებმა ისეთ თემებზე ისაუბრეს, როგორიცაა სფეროში მიმდინარე ცვლილებები, მიდგომები, ტექნოლოგიების განვითარება და ციფრული აუდიტი, არაფინანსური ანგარიშგების აუდიტი და ა.შ.

კონფერენციაში, საქართველოს მხრიდან, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის საბჭოს წევრმა, იური დოლიძემ მიიღო მონაწილეობა. მან აუდიტორიას ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით, საქართველოს გამოცდილება გაუზიარა.