2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

2021 წლის შედეგების შეჯამება

ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად, საქართველოში ანგარიშგება-აუდიტის სფეროს რეფორმა დაიწყო. რეფორმის განხორციელების მიზნით, 2016 წელს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური შეიქმნა, რომელიც აქტიურადაა ჩართული ევროკავშირთან ასოცირების დინამიკურ პროცესში და შეთანხმებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას უზრუნველყოფს. სამსახურმა დღემდე რეფორმის განვითარებისთვის მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელა; ის ასევე აქტიურად ერთვებოდა სხვადასხვა პროექტში, რომელთა მიზანს სფეროს წინსვლა წარმოადგენდა. ჩართული მხარეების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად, სფეროს განვითარება უკვე შეუქცევად პროცესად იქცა. 

მიმდინარე წელს მეოთხე კატეგორიის საწარმოთათვის ანგარიშგების წარდგენა სავალდებულო გახდა. შესაბამისად, წლის განმავლობაში ამ კატეგორიის საწარმოთათვის ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გასამარტივებლად, სამსახურმა არაერთი ვიდეოინსტრუქცია გამოაქვეყნა და ღონისძიებები გამართა. წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის ამაღლების ხელშესაწყობად, 2021 წელს განახლდა მეოთხე კატეგორიის საწარმოთათვის განკუთვნილი სტანდარტი და შესაბამისი ცვლილებები აისახა თვითსწავლების სახელმძღვანელოში. შედეგად, წლის ბოლოს მდგომარეობით, ანგარიშგების პორტალზე ანგარიშგება მეოთხე კატეგორიის 55 ათასამდე საწარმომ წარადგინა. სამსახური მადლობას უხდის თითოეულ საწარმოს მონდომებისთვის და ასეთი შედეგის მიღწევისთვის. 

აღსანიშნია, რომ 2021 წლის განმავლობაში რეპორტალზე ჯამში 58 841 საწარმომ წარადგინა ანგარიშგება. დეტალური სტატისტიკა შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიშგების პორტალზე. ასევე, წლის განმავლობაში, სამსახურმა 32 აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი განახორციელა.

მიმდინარე წელს, მრავალი სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიება და პროექტი განხორციელდა, რომელიც პროფესიის გაძლიერებასა და ანგარიშგების ხარისხის ზრდას ემსახურებოდა. ამ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია სამსახურის 2021 წლის ანგარიშში იქნება წარმოდგენილი.

სამსახური მადლობას უხდის თითოეულ ჩართულ მხარეს, რომელიც რეფორმის მნიშვნელობას იზიარებს, აქტიურად ერთვება სხვადასხვა პროექტში და ამგვარად, გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს შექმნაში შეაქვს თავისი წვლილი, რაც ქვეყნის განვითარების წინაპირობაა. 


სამსახური გილოცავთ დამდეგ ქრისტეს შობის დღესასწაულს და ახალ 2022 წელს! გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას და ბედნიერებას!