ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

გაიმართა ტრენინგი - AML/CFT ნორმებთან შესაბამისობა საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისთვის

20 დეკემბერს, პროექტის - „კორუფციის, ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის სისტემების  გაუმჯობესება საქართველოში" (ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამა "პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის" PGG II) - ფარგლებში ონლაინ ტრენინგი გაიმარა, თემაზე: „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML/CFT) ნორმებთან შესაბამისობა საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისთვის“. ტრენინგი  აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის და ბუღალტრებისთვის იყო განკუთვნილი . 

მარიამ ბეჟუაშვილმა (ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მეთოდოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და იურიდიული სამმართველოს უფროსი) საქართველოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი სისტემის და სექტორში არსებული რისკების შესახებ პრეზენტაცია ჩაატარა.

ევროპის საბჭოს ექსპერტმა, ბატონმა ტერენს დონოვანმა კი ისეთი საკითხები მიმოიხილა, როგორიცაა რისკებზე დამყარებული მიდგომა (RBA) და AML/CFT ზედამხედველობა საბუღალტრო/აუდიტორული სექტორისათვის; კლიენტის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია (CDD); საზედამხედველო ორგანოებს, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურსა და მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობა.  


გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ტრენინგი 2022 წელს, დამატებით კიდევ ორჯერ გაიმართება.