ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სამსახურის ვებგვერდზე SMP-იებისთვის სასარგებლო საინფორმაციო მასალა განთავსდა

მსოფლიო ბანკის მიერ მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების (SMP) მხარდასაჭერად შემუშავებული ვებინარების სერიის მასალა (ვიდეოჩანაწერები და ვებინარებთან დაკავშირებული სასარგებლო ინფორმაცია) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

მსოფლიო ბანკმა ვებინარების სერია 2020 წელს, აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების გამოკითხვის შედეგად შეიმუშავა. გამოკითხვა არსებული ვითარების შეფასებასა და მთავარი გამოწვევების იდენტიფიცირებას ისახავდა მიზნად. ვებინარები SMP-იებს არსებულ გარემოსთან ადაპტირებაში უნდა დაეხმაროს - მსმენელები სფეროს წამყვან სპეციალისტთა ცოდნას იზიარებენ და პანდემიის შედეგად შექმნილი კრიზისის დაძლევის საშუალებებს ეცნობიან.

ვებინარები ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში იმართება.