2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„ფასს სტანდარტები და მმართველობის ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები“ - სამსახურმა დისტანციური ღონისძიება გამართა

17 ნოემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდმა (IFRS Foundation), ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის მხარდაჭერით, მეხუთე დისტანციური ღონისძიება გამართეს, თემაზე: „ფასს სტანდარტები და მმართველობის ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები”

ღონისძიებაზე, ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრი - ტადეუ სენდონი აუდიტორიის წინაშე პრეზენტაციით წარდგა. მან ფასს სტანდარტებისა და მმართველობის ანგარიშგების სფეროებში დაგეგმილი ცვლილებები მიმოიხილა და დამსწრეების კითხვებს უპასუხა. ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით ევგენი ნაიდოვმა (წამყვანი ეკონომისტი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში) და დავით მჭედლიძემ (სამსახურის ხელმძღვანელი) გახსნეს.

ღონისძიება სდპ-ების, I - II კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვისა და მათი მომსახურე აუდიტორებისთვის იყო განკუთვნილი. მას 200-მდე ადამიანი დაესწრო. 

იხილეთ პრეზენტაცია.

იხილეთ ღონისძიების ვიდეოჩანაწერი.