2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის ხელმძღვანელმა უკრაინის მიერ გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა

12 ნოემბერს, უკრაინის აუდიტის საჯარო ზედამხედველობის ორგანოს მიერ დისტანციური საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა, თემაზე: „აუდიტის საჯარო ზედამხედველობის დანერგვა უკრაინაში: გამოცდილება და პერსპექტივები“. კონფერენცია უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს, ევროკავშირის პროექტის - „ევროკავშირის პრაქტიკის განხორციელება უკრაინაში ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტისთვის“ (EU-FAAR) და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ჩატარდა. ის უკრაინის კანონის - „ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისა და აუდიტის შესახებ“ - განხორციელების მესამე წლის თავს მიეძღვნა.

კონფერენციის მიზანი უკრაინაში აუდიტის საჯარო ზედამხედველობის სისტემის ფუნქციონირების შედეგების შეფასება და შემდგომი განვითარებისათვის შემუშავებული გეგმების აუდიტორიისთვის გაცნობა იყო. გარდა ამისა, მომხსენებლებმა საერთაშორისო საზედამხედველო გარემოში ტრანსფორმაციული ტენდენციების შესახებაც ისაუბრეს და აუდიტის გაუმჯობესების გზები მიმოიხილეს. 

ღონისძიებაში სხვადასხვა ქვეყნის საზედამხედველო ორგანოებმა მიიღეს მონაწილეობა, მათ შორის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა. სამსახურის ხელმძღვანელმა დამსწრე საზოგადოებას, ანგარიშგების ცენტრალური სისტემის - ანგარიშგების პორტალის შესახებ საქართველოს გამოცდილება გაუზიარა. კერძოდ, ყურადღება მის მნიშვნელობასა და სარგებელზე გაამახვილა. ამასთანავე, მან აუდიტორიას სამსახურის მიერ შეგროვებული სტატისტიკა წარუდგინა კერძო თუ საჯარო სექტორის მიერ ფინანსური ინფორმაციის გამოყენების თაობაზე.