სამსახურის წარმომადგენლებმა III და IV კატეგორიის საწარმოთათვის გამართულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

23 სექტემბერს,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტერთა კლუბი ფორუმის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო სახის შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა. დისტანციურ ღონისძიებას მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების 500-მდე ბუღალტერი დაესწრო.

შეხვედრის მთავარი მიზანი აუდიტორიისთვის აქტუალურ კითხვებზე პასუხის გაცემა იყო.