„ანგარიშგების წარდგენის სისტემის პრეზენტაცია“ - სამსახურმა მორიგი შეხვედრა გამართა

17 სექტემბერს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ანგარიშგების წარდგენის სისტემის პრეზენტაციისთვის დისტანციური ღონისძიება გამართა.

შეხვედრა III და IV კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი. მას 300-ზე მეტი ბუღალტერი დაესწრო.

სისტემის პრეზენტაციის შემდგომ, სამსახურის წარმომადგენელმა აუდიტორიის კითხვებს უპასუხა.

შეგახსენებთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სდპ-ებმა და ყველა კატეგორიის სუბიექტებმა 2020 საანგარიშგებო წლის წლიური ანგარიშგება ანგარიშგების პორტალზე უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრისა.