სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სამეთვალყურეო საბჭოს აუდიტის კომიტეტსა და სამსახურის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა

16 აგვისტოს, სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის სამეთვალყურეო საბჭოს აუდიტის კომიტეტის ინიციატივით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანაგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებთან სამომავლო თანამშრომლობის თაობაზე შეხვედრა გაიმართა. 

შეხვედრის მონაწილეებმა აუდიტის ხარისხის შეფასებისათვის აუდიტის კომიტეტების მიერ გამოყენებული, გამოცდილ ქვეყნებში გავრცელებული პრაქტიკა და ანალოგიური პრაქტიკის საქართველოს ბაზარზე დანერგვის შესაძლებლობები განიხილეს. საუბარი აუდიტის კომიტეტების ხელთ არსებულ მექანიზმებსაც შეეხო, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების და მისი აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფისა და, შესაბამისად, ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესების დაცვისაკენ არის მიმართული. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ისეთი საკითხები როგორიცაა, აუდიტის ხარისხის ინდიკატორები, აუდიტის კომიტეტის თვითშეფასების საშუალებები, აუდიტის კომიტეტის წევრების ტრენინგები და ა.შ.  

ქვეყანაში აუდიტის კომიტეტების გაძლიერება და აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ამაღლება სამსახურის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენს. შესაბამისად, სამსახური მზად არის ამ მიმართულებით სხვა დაინტერესებულ მხარეებთანაც ითანამშრომლოს.