ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სამსახური ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ სისტემაზე გადადის

ელექტრონულ ფოსტაზე შემოსული კითხვების რაოდენობის გათვალისწინებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ელექტრონული კომუნიკაციის ახალ, უფრო მოქნილ სისტემაზე გადასვლა დაგეგმა. აღნიშნული სისტემა 10 აგვისტოდან ამუშავდება. 

შესაბამისად, 10 აგვისტოდან, სამსახურთან წერილის გასაგზავნად, გთხოვთ, ეწვიოთ ბმულს.

ახალი სისტემა, წერილის გამომგზავნს მიმართულებებისა და საკითხების ჩამონათვალს სთავაზობს. მათი განსაზღვრის შემდგომ, აუცილებელია საკონტაქტო ინფორმაციის ველების შევსება, რათა წერილი სამსახურში გაიგზავნოს. 

განახლებული სისტემა საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების პროცესის გაუმჯობესებას ემსახურება.

სამსახური მადლობას უხდის ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო ანალიტიკურ სამსახურს ელ. ფოსტის ახალი სისტემის შექმნისათვის. 

 

___________________________________________

 

წერილის გამოგზავნისას შესაძლებელია 3 ფაილის ატვირთვა. მათი ზომა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 15 მბ-ს. იმ შემთხვევაში, თუ ფაილების აღნიშნულ ზომაში გადაყვანა ვერ ხერხდება, გთხოვთ აღნიშნული ინფორმაცია მიუთითოთ კითხვის ველში, რათა სამსახური დაგიკავშირდეთ ინდივიდუალურად.