„რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობა“ - სამსახურის წარმომადგენლები FATF-ის მიერ ორგანიზებულ ვებინარს დაესწრნენ

6 მაისს, ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) ორგანიზებით, რომლის მიზანია ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური ღონისძიებების განვითარება და ასევე, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ საერთო პოლიტიკის წარმართვა, საერთაშორისო ვებინარი გაიმართა: „რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობა“

ვებინარი მიზნად ისახავდა მონაწილეების ცოდნის გაღრმავებას FATF-ის რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის სახელმძღვანელო მითითებების ავტორების მიერ, ფულის გათეთრების რისკების შეფასებისა და მათი სწორად მართვის შესახებ, რადგან 2012 წლიდან რისკების მართვა FATF–ის მთავარი მოთხოვნაა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. კერძო სექტორი და მათი სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანოები უკანონო შემოსავლების წინააღმდეგ ბრძოლის წინა ხაზზე არიან. ამასთან, რისკზე დაფუძნებული ზედამხედველობის პროგრამის დანერგვას თავისი გამოწვევები აქვს. 

კერძო და საფინანსო სექტორში ჩართული საზოგადოების მიერ ვებინარზე განხილულ იქნა, თუ რას ნიშნავს მათთვის ეფექტური ზედამხედველობა.

ვებინარის მონაწილეებმა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის რისკების მართვის და რისკზე დაფუძნებული მიდგომების შესახებ.