ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

მსოფლიო ბანკმა უნივერსიტეტებთან დისტანციური შეხვედრა გამართა

27 აპრილს, მსოფლიო ბანკმა, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, შეხვედრა გამართა, თემაზე: „ეროვნული საგანმანათლებლო ინიციატივები ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში უმაღლესი და პროფესიული განათლების ინტეგრაცია“. 

ღონისძიება უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი. მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებმა აუდიტორიას განათლების სფეროსთან დაკავშირებული სამომავლო გეგმები გააცნეს. კერძოდ, მსოფლიო ბანკი, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტების სხვადასხვა მიმართულებით ხელშეწყობას გეგმავს: კერძოდ, აუდიტორთა პროფესიული სერტიფიცირებისათვის განკუთვნილი წიგნებით უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკების უზრუნველყოფა, ტრენინგები და სხვ. 

შეხვედრას ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელიც დაესწრო და აუდიტორიის წინაშე სიტყვით წარდგა. მან ღონისძიების დამსწრეებს პროფესიული სერტიფიცირებისათვის განკუთვნილი სარეკომენდაციო სილაბუსის პროექტი წარუდგინა, რომლითაც უნივერსიტეტები ჩათვლების მიღების პროცესში იხელმძღვანელებენ. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, სამსახურის ვებგვერდზე უახლოეს მომავალში უნივერსიტეტებისთვის სარეკომენდაციო მითითება განთავსდება: „სარეკომენდაციო მითითება  ჩათვლების მიღების მსურველი საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირების ცალკეული დისციპლინების (საგნების) სილაბუსებთან მიმართებით“.