მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის 2020 წლის შედეგები

მსს ფასს სტანდარტის ტრენინგის პროგრამა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით, მეორე წელია მიმდინარეობს. მისი მიზანი მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში მომუშავე ბუღალტრების, ფინანსისტების და სხვა დაინტერესებული პირების კვალიფიკაციის ამაღლებაა.

ტრენინგები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის - „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით გადამზადებული ტრენერების მეშვეობით, ფასს ფონდთან სალიცენზიო შეთანხმების საფუძველზე შემუშავებული სატრენინგო მასალის გამოყენებით ტარდება.

შეგახსენებთ, რომ 2019 წელს, პროგრამის ფარგლებში, საერთო ჯამში 1000-მდე პირი გადამზადდა. მონაწილე მხარეებისგან მიღებული უკუკავშირის, აგრეთვე სამსახურში წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის გათვალისწინებით, მსს ფასს ტრენინგების პროგრამა წარმატებულად შეფასდა. შესაბამისად, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებითა და პროფესიული ორგანიზაციების და ბიზნეს-ასოციაციების ჩართულობით, პროექტი 2020 წელსაც განხორციელდა. კორონავირუსის პანდემიის შედეგად შექმნილი გარემოებებიდან გამომდინარე, წელს უფრო დაბალი მოთხოვნა დაფიქსირდა: ამჯერად 400-მდე პირი გადამზადდა.  

აღსანიშნია, რომ დისტანციურ რეჟიმში სწავლება არანაკლებ ეფექტიანად წარიმართა. ვინაიდან პროფესიული სფეროს წარმომადგენლების კვალიფიკაციის გაზრდა ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა კორპორაციული გამჭვირვალობის რეფორმის წარმატებული განხორციელებისთვის, აღნიშნული პროექტი მომავალშიც გაგრძელდება. სამსახური იმედს გამოთქვამს, რომ 2021 წელს ბევრად მეტი მსურველი დაფიქსირდება, დონორები კი პროექტის მხარდაჭერას ტრადიციულად გააგრძელებენ. 

ქართულ ენაზე თარგმნილი სასწავლო მასალები სამსახურის ვებგვერდზეა განთავსებული და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი.