“ეთიკის კოდექსი პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის” - თვინინგის პროექტის ფარგლებში ვებინარი გაიმართა

2020 წლის 16 დეკემბერს, პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, ასევე ყველა დაინტერესებული პირისთვის ონლაინ სემინარი ჩატარდა, თემაზე „ეთიკის კოდექსი პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის”

ღონისძიება ევროკავშირის თვინინგის პროექტის - “ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის ხარისხის ამაღლება საქართველოში” - ფარგლებში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საბერძნეთის ფინანსური აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობისა საბჭოსთან (HAASOB) თანამშრომლობით გაიმართა. შეხვედრას 200-მდე ადამიანი დაესწრო. 

სემინარს ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IESBA) თავმჯდომარე, სტავროს თომადაკისი გაუძღვა. მისი თანამომხსენებელი IESBA-ის უფროსი ტექნიკური დირექტორი, კენ სიონგი გახლდათ.

ღონისძიება პროფესიონალ ბუღალტერთა ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვას დაეთმო. კერძოდ, მომხსენებლებმა  ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოზე, ეთიკის კოდექსის სტრუქტურასა და ამ სტანდარტის მსოფლიო მასშტაბით დანერგვის პერსპექტივაზე ისაუბრეს. მათ ასევე კანონით დადგენილ წესებთან შეუსაბამობის საკითხები და დამოუკიდებლობის ახალი საერთაშორისო სტანდარტიც მიმოიხილეს. შეხვედრის მსვლელობისას, მომხსენებლებმა აუდიტორიის კითხვებს უპასუხეს. 

იხილეთ პრეზენტაცია.

აღსანიშნია, რომ სემინარს ასევე დაესწრნენ აუდიტორები უკრაინიდან, უკრაინის აუდიტის სახელმწიფო ზედამხედველობის საბჭოსა და პროგრამა STAREP-ში (აუდიტისა და ფინანსური ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში) ჩართული სხვა ქვეყნების საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლები. 

იხილეთ ღონისძიების ვიდეოჩანაწერი