რა უნდა გაითვალისწინოს აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ დაზღვევის პოლისის წარდგენისას

როგორც იცით, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, სამსახურში, განცხადებებისა და სხვა სახის კორესპონდენციის მიღება ძირითადად ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიმდინარეობს - info@saras.gov.ge. 

გთხოვთ უზრუნველყოთ, რომ დოკუმენტების მოწოდებისას დაცული იყოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის მოთხოვნები. კერძოდ, დანართების (მაგალითად დაზღვევის პოლისის) გამოგზავნისას, დოკუმენტს თან უნდა ახლდეს სამსახურის უფროსის სახელზე დაწერილი განცხადება.

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!