„საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგება არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის“ - საქართველო საერთაშორისო პროექტის მონაწილე გახდება

მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შექმნამ ცხადად წარმოაჩინა საერთო საფინანსო ენის არსებობის მნიშვნელობა და სარგებელი, დღემდე არ არსებობს ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის, რაც მათ გარკვეულ სირთულეებს უქმნის. 

სწორედ ამიტომ, Humentum-მა და CIPFA-იმ, არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის შესაქმნელად, ერთობლივი პროექტი წამოიწყეს. პროექტი არაკომერციული ორგანიზაციების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ამ მიზნისთვის, დაგეგმილია ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შექმნა, რაც, თავის მხრივ, დაინტერესებული მხარეების ნდობას გაამყარებს აღნიშნული ორგანიზაციების მიმართ.

პროექტის ინიციატორების აზრით, საერთაშორისო ჩართულობა პროექტის შედეგებს უფრო სანდოსა და ვალიდურს გახდის. ამიტომ, ისინი სფეროს მრავალ წარმომადგენელთან თანამშრომლობენ და დღეისთვის პროექტში უკვე 80-მდე ქვეყანაა ჩართული. უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის განხორციელებაში ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდიც მონაწილეობს.

მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ CIPFA-მ პროექტში მონაწილეობა საქართველოსაც შესთავაზა. ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური აქტიურად ჩაერთო პროექტის განხორციელების პროცესში და სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე დაიწყო მუშაობა. 

სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, სფეროსა და პროფესიის წარმომადგენლებს, გთხოვთ მოგვწეროთ სამსახურის ელ. ფოსტაზე:  info@saras.gov.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხ. მოკლე ვიდეო პროექტის შესახებ ან ეწვიეთ ოფიციალურ ვებგვერდს