მსოფლიო ბანკმა აუდიტორული მომსახურების ბაზარზე COVID-19-ის პანდემიის გავლენის შესახებ გამოკითხვა ჩაატარა

2020 წლის 29 მაისს ჩატარებული ვებინარის - "მცირე და საშუალო აუდიტორული და ბუღალტრული ფირმების კორონავირუსის გამოწვევასთან გამკლავება" - შემდგომი ნაბიჯის სახით, მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობამ საქართველოში, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან და საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, საქართველოს აუდიტორული მომსახურების ბაზარზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის გავლენისა და შესაძლო შედეგების შესაფასებლად, აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების გამოკითხვა ჩაატარა. გამოკითხვა 2020 წლის 16 ივნისს დაიწყო და მასში ძირითადად მცირე და საშუალო აუდიტორულმა ფირმებმა (SMP) მიიღეს მონაწილეობა.  

კორონავირუსის პანდემიამ იდენტური გამოწვევების წინაშე დააყენა სხვადასხვა ქვეყანა. შესაბამისად, საქართველოში დაფიქსირებული შედეგები სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევების შედეგების მსგავსი აღმოჩნდა.

კვლევის ანგარიშში გამოკითხვის ძირითადი შედეგებია შეჯამებული და მოცემულია გარკვეული რეკომენდაციები.

მსოფლიო ბანკი, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობის და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, მცირე და საშუალო ფირმების მხარდაჭერის გაგრძელებას გეგმავს.