ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრი ჰყავს

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2016 წლის 23 აგვისტოს N259 ბრძანებაში 2020 წლის 20 ივლისს განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს ახალი წევრი შეემატა:

ნიკოლოზ ყაველაშვილი - საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი.

სამსახური მიესალმება საბჭოს ახალ წევრს და ნაყოფიერ თანამშრომლობას უსურვებს. ასევე, მადლობას უხდის მის წინამორბედს, ბატონ პაპუნა ლეჟავას გაწეული სამუშაოსთვის.