„აუდიტისა და ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავების სისტემის გაძლიერება" - IOSCO-ის მონიტორინგის ჯგუფმა ახალი დოკუმენტი გამოსცა

ფასიანი ქაღალდების კომისიების საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOSCO) მონიტორინგის ჯგუფმა შეიმუშავა და გამოსცა დოკუმენტი - „აუდიტისა და ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავების სისტემის გაძლიერება", რომელიც აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IAASB) და ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IESBA) მმართველობის სტრუქტურის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. 

მონიტორინგის ჯგუფი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების და მარეგულირებელი ორგანოების გაერთიანებას წარმოადგენს. ის მიზნად საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვას ისახავს აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებსა და აუდიტის ხარისხთან დაკავშირებულ სფეროებში.

ჯგუფის მიერ შექმნილ დოკუმენტში ასახული გაუმჯობესებები ხელს შეუწყობს IFAC-ის ზემოხსენებული საბჭოების ძირითად მისიას - ბუღალტრის პროფესიისთვის მაღალი ხარისხის აუდიტის, მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურებისა და ეთიკის სტანდარტების დადგენას, რომელიც შექმნილია საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით და გამოიყენება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 

„მონიტორინგის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნებში ხაზგასმულია ექსპერტთა დამოუკიდებელი ორგანოების ეფექტური ზედამხედველობით შემუშავებული მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტების მნიშვნელობა,“ აღნიშნავს IAASB-ის თავმჯდომარე ტომ საიდენსტაინი. „ჩვენ მხარს ვუჭერთ ცვლილებას, რომელიც მეტ შესაძლებლობას მოგვცემს გაუმჯობესებული სტანდარტები ემსახურებოდეს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვას.“  

„ახლა ჩვენს ამოცანას წარმოადგენს, რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მოჰყვეს აღნიშნულ ცვლილებებს,“ ამბობს IESBA-ს თავმჯდომარე სტავროს თომადაკისი. „ჩვენ გამოვთქვამთ მზადყოფნას ვითანამშრომლოთ მონიტორინგის ჯუფთან, ისევე როგორც სხვა ორგანიზაციებთან/პირებთან ახალ სტანდარტებზე შეუფერხებლად გადასვლისა და მათი ეფექტურად დანერგვის მიზნით.“

მონიტორინგის ჯგუფის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი მოიცავს ისეთ მუხლებს, რომლებიც სტანდარტზე გადასვლის დაგეგმვის ფაზაში საჭიროებს დახვეწას, ხოლო მისი დანერგვის ვადად განსაზღვრულია დაახლოებით შემდგომი 3 წელი. IFAC-ის განცხადებით, ყოველივე ეს მათ პროცესების ორგანიზებულად წარმართვისა და IAASB-ისა და IESBA-ის არსებული სტრატეგიისა და მიმდინარე სამუშაო გეგმის განხორციელებაში შეფერხებების თავიდან არიდების შესაძლებლობას მისცემს.