სამსახურმა III კატეგორიის საწარმოებისთვის დისტანციური შეხვედრა გამართა

5 ივნისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა დისტანციური შეხვედრა გამართა, თემაზე: „ანგარიშგების წარდგენისას დაშვებული შეცდომები”.

შეხვედრა მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებისთვის იყო განკუთვნილი და მას 150-მდე ადამიანი დაესწრო.

ღონისძიების ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლებმა 2018 წლის ანგარიშგების წარდგენის პროცესში დაშვებული შეცდომები და წარდგენის ფორმაში შეტანილი ცვლილებები მიმოიხილეს.

დასკვნით ნაწილში დამსწრეებს სამსახურის წარმომადგენლებისთვის კითხვების დასმის საშუალება მიეცათ.

იხილეთ პრეზენტაცია