სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის თაობაზე დისტანციური შეხვედრა გაიმართა

27 მაისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის თაობაზე დისტანციური შეხვედრა გამართა. შეხვედრა რეესტრის შესახებ დაინტერესებულ პირთა ინფორმირებას ისახავდა მიზნად. 

ღონისძიება განკუთვნილი იყო სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის და ყველა დაინტერესებული პირისთვის, ვინც დამოუკიდებლად ან ფირმის მეშვეობით ეწევა საბუღალტრო მომსახურეობას. მას 300-მდე ადამიანი დაესწრო.

შეხვედრაზე, სამსახურის წარმომადგენლებმა მიმოიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა რეესტრის მარეგულირებელი ჩარჩო, ახალი საინფორმაციო რესურსის სარგებელი და სხვ. გარდა ამისა, მსმენელებისთვის რეესტრის პროტოტიპიც დემონსტრირდა.

დასკვნით ნაწილში დამსწრეებს სამსახურის წარმომადგენლებისთვის კითხვების დასმის საშუალება მიეცათ.

იხილეთ პრეზენტაცია.