სამსახურის წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტით საბერძნეთს ეწვივნენ

21-26 ოქტომბერს, საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანაგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები, „თვინინგის“ პროექტის ფარგლებში, საბერძნეთს სასწავლო ვიზიტით ეწვივნენ. 

ვიზიტის ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლები ევროპის აუდიტის ზედამხედველ ორგანოთა კომიტეტის (CEAOB) მიერ ორგანიზებულ სემინარებს დაესწრნენ. გარდა ამისა, ისინი საბერძნეთის ბუღალტრული და აუდიტის სტანდარტების ზედამხედველობის საბჭოს (HAASOB) წარმომადგენლებს შეხვდნენ აუდიტის სფეროს საზედამხედველო პრაქტიკის მიმართულებით გამოცდილების გაზიარების მიზნით. ევროპელ კოლეგებთან და საბერძნეთის მომიჯნავე სფეროების მარეგულირებელ ორგანოებთან ორმხრივი შეხვედრები გაიმართა.  

„თვინინგის“ პროექტი ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერებასა და თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას ისახავს მიზნად.