ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

თორნიკე ძაგნიძე

თორნიკე ძაგნიძე

დაიბადა 1975 წლის 10 დეკემბერს, ქ. თბილისში

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

  პროფესიული კარიერა

 • 09.2021 – დღემდე

  აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

 • 03.2017 – 09.2021

  აუდიტის ზედამხედველობის ინსპექტორი, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური

 • 10.2014 – 03.2017

  აუდიტორი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

 • 09.2013 – 06.2014

  დაზღვევის დეპარტამენტის ზედამხედველი, Hudson City Savings Bank (აშშ)

 • 07.2012 – 09.2013

  დაზღვევის სპეციალისტი, Hudson City Savings Bank (აშშ)

 • 09.2002 – 07.2012

  პროექტების ხელმძღვანელი, Plaster LLC (აშშ)

 • 02.2000 – 06.2002

  უფროსი სპეციალისტი, დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური

  განათლება

 • 2006 – 2010

  მაგისტრის ხარისხი ფინანსურ აღრიცხვაში, City University of New York, Baruch College (აშშ)

 • 1992 – 1997

  ბაკალავრის ხარისხი კვების პროდუქტების საქონელმცოდნეობაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული

  სერტიფიკატები

 • 2019

  Certified Public Accountant (CPA) - აშშ