ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სტანდარტების გამოყენებამდე გთხოვთ, გაეცნოთ მითითებას საავტორო უფლებების შესახებ!

წინა ვერსიები

2014 წელი, წითელი წიგნი

ფასს სტანდარტები


ინტერპრეტაციები
2017 წელი, ლურჯი წიგნი

ფასს სტანდარტები


ინტერპრეტაციები


სხვა დოკუმენტებისტანდარტები რომლებიც ძალაში შედის 2018 წლის 1 იანვრიდან და არ შეადგენს 2017 წლის ლურჯი წიგნის ნაწილს